Instrucțiuni pentru montare si instalare

În afară de instrucțiunile din prezentul manual, luați în considerare prevederile reglementarilor de specialitate in vigoare .

În mod deosebit:
Înainte de a începe orice operațiune de montaj este importantă verificarea compatibilității instalației.

Racordarea, punerea în funcțiune și verificarea bunei funcționari a termoşemineului trebuie să fie efectuate de personal calificat , în măsură să efectueze conexiunile electrice și hidraulice .
Verificările sunt efectuate cu termoşemineul pornit pentru câteva ore, înainte de a fi finisat , înscopul de a interveni dacă este nevoie.

Operațiunile de finisare cum ar fi de exemplu: construirea hotei, montajul fațadei, construcția de ornamente, vopsire, etc., se vor face după ce s-au efectuat probele cu rezultat pozitiv.
Peretele și podeaua adiacente termoşemineului trebuie să fie realizate din materiale neinflamabile.

Materialele imbrăcăminintii termoşemineului nu trebuie să se sprijine pe termoşemineu .

Distanta corespunzătoare intre termoşemineu și izolația termică a carcasei sa fie de cel puțin 5 cm.

Prin asigurarea unei ventilații corespunzătoare ( circulația liberă a curentului de convecție de la gura de admisie la ieșire), termoşemineul va avea suficient aer pentru răcire, iar baza pe care se sprijină termoşemineul sa nu blocheze circulația curentului de convecție .
La proiectarea îmbrăcăminților termoşemineului introduceți o cameră de decompresie, care să protejeze tavanul de supraîncălzire.

În acest scop dotați plăcile cu grile de aerisire și o izolație termică similară cu cea utilizată pentru placa de deasupra. Dată fiind dilatarea termică a fontei si otelului din care este realizat termoşemineul , prevedeți rostui de dilatare intre cadrul din față și elementele de carcasă ( aproximativ 1 cm pe laturi și 3 cm deasupra).

Laturile termoşemineului trebuie să fie realizate din materiale neinflamabile. Acolo unde sunt utilizate grinzi de lemn, asiguraț-vă că acestea sunt izolate corespunzător.

Temperatura grinzii din partea laterală a termoşemineului nu trebuie să depășească 65 °C.

Instalarea elementelor mantalei de apă în sistemele deschis/închis trebuie să fie realizate de personal autorizat, incluzând toate dispozitivele de siguranță specifice .